100 Quy Luật Bất Biến Để Thành Công Trong Kinh Doanh

  1. Trang chủ
  2. Sách
  3. Kinh Tế - Quản Lý
  4. 100 Quy Luật Bất Biến Để Thành Công Trong Kinh Doanh

100 Quy Luật Bất Biến Để Thành Công Trong Kinh DoanhBrian Tracy
0
Gửi đánh giá

Giới thiệu - 100 Quy Luật Bất Biến Để Thành Công Trong Kinh Doanh

Chia sẻ:

Thông tin sách

Cuốn sách này là kết quả của hơn 30 nghiên cứu, tìm tòi và trải nghiệm của tác giả Brian Tracy. Cuốn sách đã tập hợp những kiến thức, thông tin quý giá kết hợp với những giải thích chi tiết giúp bạn nắm vững những quy luật thành công trong kinh doanh. Khi kết hợp những quy luật này với cách tư duy và ra quyết định, hiệu quả làm việc của bạn sẽ trở nên tối ưu.

Đánh giá trung bình

0 / 5


Viết đánh giá

Phân tích đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Về tác giả