Jesus Là Ai - Giảng Dạy Những Gì ?

  1. Trang chủ
  2. Sách
  3. Văn hóa - Tôn Giáo
  4. Jesus Là Ai - Giảng Dạy Những Gì ?

Jesus Là Ai - Giảng Dạy Những Gì ?Trần Chung Ngọc
0
Gửi đánh giá

Giới thiệu - Jesus Là Ai - Giảng Dạy Những Gì ?

Chia sẻ:

Thông tin sách

Điều quan trọng nhất là, tác động của quan điểm khoa học ngày nay đã khiến cho các học giả, ngay cả những người được giáo hội Ca-Tô bảo thủ cho phép nghiên cứu, cũng phải đồng ý là phần lớn những điều chúng ta biết về Giê-su chỉ là huyền thoại... Các học giả đã biết rõ sự thật từ nhiều thập niên nay – rằng Giê-su chẳng gì khác hơn là một người thường sống với một ảo tưởng – họ đã dạy điều này cho nhiều thế hệ các linh mục và mục sư. Nhưng những vị này vẫn giữ kín không cho đám con chiên biết vì sợ gây ra những phản ứng xúc động dữ dội trong đám tín đồ. Do đó, những người còn sống trong bóng tối là những tín đồ Ki Tô bình thường.

Đánh giá trung bình

0 / 5


Viết đánh giá

Phân tích đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%