The Book Of Leadership

  1. Trang chủ
  2. Cộng đồng
  3. Đánh giá sách
  4. The Book Of Leadership
  • Bell Bell
  • /
  • 2021-01-15 01:07
  • /
  • 723

The Book Of Leadership

“Cuốn sách "The Book Of Leadership" có một câu nói rất hay khiến tôi nhớ mãi "Phải biết cách tự lãnh đạo bản thân mình trước, nếu muốn lãnh đạo nhân viên tốt".”

Cuốn sách này dành cho cả những lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm, đủ thông minh để biết rằng học tập không bao giờ ngừng nghỉ - rằng theo đuổi sự xuất chúng trong lãnh đạo là một hoạt động cả đời và cho những lãnh đạo mới bổ nhiệm, ham học hỏi thói quen lãnh đạo tốt ngay từ đầu. Dành cho những người muốn đội nhóm của họ đạt kết quả phi thường và cho lãnh đạo của những công ty lớn cũng như công ty nhỏ.

Con người là một sinh vật xã hội, điều đó có nghĩa là chúng ta không thể sống và làm việc một mình. Ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã gắn mình với một nhóm cơ bản nhất là gia đình. Sau đó khi lớn hơn, bước vào nhà trường chúng ta sẽ có những người bạn và nếu phù hợp sẽ tạo thành các nhóm bạn.

Ai cũng có thể có người hướng dẫn bất kể họ đang ở vị trí nào và đang làm gì. Vì đó chính là tập hợp của các tính chủ động, không trông chờ, phụ thuộc người khác mà có khả năng ra quyết định độc lập, sau đó là ảnh hưởng tới người khác.

Bản thân chúng ta với năng lực và tính cách có những ảnh hưởng đến nhóm, đồng thời cũng chịu những tác động của bạn bè cả về điều tốt lẫn xấu: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Nhờ các hoạt động trong nhóm, chúng ta vừa phát triển những kỹ năng cá nhân, học hỏi thêm kiến thức, kinh nghiệm cho bản thân, góp phần vào các hoạt động đem lại giá trị về vật chất lẫn tinh thần cho tập thể, cộng đồng. Ngay từ xưa, ông bà ta cũng có câu: "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao".

Nội dung của cuốn sách được phân chia rất rõ ràng, mỗi chương là một bài học về lãnh đạo. Quyển sách sẽ giúp bạn có đầy đủ các góc nhìn về leadership, bạn phải tự lãnh đạo bản thân, sau đó mới lãnh đạo được tổ chức và đội nhóm. Cuốn sách này dành cho những ai khao khát, tìm cách khai thác sức mạnh tuyệt vời mà lãnh đạo giỏi mang lại. Nếu đó là bạn, thì tôi rất vinh hạnh khi có một người thực sự tuyệt vời trên thế giới đang cầm cuốn sách này, ngay lúc này và tôi sẽ làm hết sức để thỏa mãn mong đợi của bạn trong những trang sách tới.

The Book Of Leadership