Bài Tập Sức Bền Vật Liệu

  1. Trang chủ
  2. Sách
  3. Kiến Trúc - Xây Dựng
  4. Bài Tập Sức Bền Vật Liệu

Bài Tập Sức Bền Vật LiệuBùi Trọng Lựu
Nguyễn Văn Vượng
0
Gửi đánh giá

Giới thiệu - Bài Tập Sức Bền Vật Liệu

Chia sẻ:

Thông tin sách

Đối với sinh viên học môn Sức bền vật liệu, việc giải bài tập thường là khó khăn lớn nhất. Tài liệu Bài tập sức bền vật liệu này nhằm mục đích giúp đỡ sinh viên giảm bớt những khó khăn trong quá trình học giáo trình, nắm được phương pháp, đồng thời có một số kỹ năng cần thiết để giải bài tập.

Đánh giá trung bình

0 / 5


Viết đánh giá

Phân tích đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
PDF