Bảy Bước đến Thành Công

  1. Trang chủ
  2. Sách
  3. Tâm Lý - Kỹ Năng Sống
  4. Bảy Bước đến Thành Công

Bảy Bước đến Thành CôngNguyễn Hiến Lê
0
Gửi đánh giá

Giới thiệu - Bảy Bước đến Thành Công

Chia sẻ:

Thông tin sách

Đọc cuốn sách này, độc giả sẽ được tác giả cầm tay dắt lần lần lên bảy bực thang để đến cửa thành công. Bảy bực thang đó là: Luyện lòng tự tin và rèn nghị lực, Luyện nhân cách, Đắc nhân tâm, Luyện tập và giữ gìn sức khỏe, Khéo dùng tiếng mẹ đẻ, Luyện trí, Kiếm việc làm và dự để được thăng cấp.

Đánh giá trung bình

0 / 5


Viết đánh giá

Phân tích đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%