Bộ Luật Dân Sự

  1. Trang chủ
  2. Sách
  3. Thư Viện Pháp Luật
  4. Bộ Luật Dân Sự

Bộ Luật Dân SựQuốc Hội Việt Nam
0
Gửi đánh giá

Giới thiệu - Bộ Luật Dân Sự

Chia sẻ:

Thông tin sách

Nội dung sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật quy định về địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).

Đánh giá trung bình

0 / 5


Viết đánh giá

Phân tích đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
PDF