Con Người Trong Thế Giới Tinh Thần

  1. Trang chủ
  2. Sách
  3. Triết Học
  4. Con Người Trong Thế Giới Tinh Thần

Con Người Trong Thế Giới Tinh ThầnNikolai Alexandrovich Berdyaev
0
Gửi đánh giá

"Tự do là tự do không phải chỉ thoát khỏi các ông chủ, mà còn thoát khỏi các nô lệ nữa."

Chia sẻ:

Thông tin sách

N. A. Berdyaev, theo thuyết nhị nguyên cho rằng: Con người đồng thời thuộc về hai thế giới: thế giới tâm linh và thế giới tự nhiên. Ông quan niệm sự hiện hữu của bản diện cá nhân đòi hỏi phải có hiện hữu của các giá trị siêu cá biệt (bản diện cá nhân có thể hiểu là những thể hiện của con người trong thế giới tinh thần). Nếu chúng ta ý thức được mình đang đọc tác phẩm của một người theo thuyết nhị nguyên, cùng đồng hành với họ vào thế giới tinh thần và cố gắng không "ngại hiện thực hóa" những gì vốn thuộc thế giới tinh thần của bản diện cá nhân, rất có thể chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa định hướng tinh thần của tác giả sẽ làm cho thế giới tinh thần trở nên phong phú hơn.

N. A. Berdyaev cũng cho rằng có ba trạng thái của con người, ba cấu trúc của ý thức có hàm nghĩa như "ông chủ", "kẻ nô lệ" và "người tự do". Ông chủ và kẻ nô lệ có tính liên kết, chúng không thể hiện hữu người này không có người kia. Người tự do hiện hữu tự thân nó, nó có phẩm chất riêng trong bản thân nó mà không liên kết với cái đối lập với nó. Ông chủ cũng có ý thức hiện hữu cho bản thân mình, nhưng là thông qua kẻ khác, thông qua kẻ nô lệ. Và hiển nhiên ý thức của nô lệ là ý thức hiện hữu của bản thân mình cho kẻ khác. Ý thức của người tự do là ý thức hiện hữu của mỗi người cho bản thân mình, tự do bước ra khỏi bản thân mình đi đến với tất cả mọi người. Giới hạn cuối cùng của tình trạng nô lệ là tình trạng không có ý thức của nó, đó là thế giới tinh thần xa lạ với bản thân mình.

Berdyaev cho rằng sự thống trị là mặt trái của tình trạng nô lệ. Con người không được trở thành chủ sở hữu, mà phải trở thành người tự do. Như César – một vị anh hùng của chủ nghĩa đế quốc, ông là kẻ nô lệ, nô lệ của thế gian, nô lệ của ý chí vươn tới sự hùng mạnh, nô lệ của một khối đông người mà nếu thiếu thì ông ta không thể thực hiện được ý chí của mình. Là ông chủ chỉ quan tâm đến chiều cao mà những kẻ nô lệ nâng ông ta lên, César chỉ biết đến chiều cao mà đám quần chúng nâng ông ta lên. Thế nhưng cũng chính những kẻ nô lệ ấy, đám quần chúng ấy, cũng đã quăng xuống tất cả các ông chủ, tất cả các César. 


Đánh giá trung bình

0 / 5


Viết đánh giá

Phân tích đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%