Dạy con làm giàu - Tập 2

  1. Trang chủ
  2. Sách
  3. Kinh Tế - Quản Lý
  4. Dạy con làm giàu - Tập 2

Dạy con làm giàu - Tập 2Robert Kiyosaki
Sharon Lechter
0
Gửi đánh giá

Giới thiệu - Dạy con làm giàu - Tập 2

Chia sẻ:

Thông tin sách

Bạn có tự do về tiền bạc không? Khi bạn đang phải vật lộn với tài chính trong cuộc đời mình, cuốn sách này hoàn toàn dành cho bạn. Nếu bạn muốn kiểm soát những gì bạn đang làm hôm nay hầu có thể thay đổi số phận tiền bạc lận đận của mình, cuốn sách này sẽ giúp cho bạn vạch được một lối thoát cho riêng mình.

Đánh giá trung bình

0 / 5


Viết đánh giá

Phân tích đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%