Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Khảo Sát Xây Dựng

  1. Trang chủ
  2. Sách
  3. Kiến Trúc - Xây Dựng
  4. Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Khảo Sát Xây Dựng

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Khảo Sát Xây DựngBộ Xây Dựng
0
Gửi đánh giá

Giới thiệu - Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Khảo Sát Xây Dựng

Chia sẻ:

Thông tin sách

Trình bày các quy định định mức dự toán các công tác khảo sát xây dựng. Hướng dẫn việc lập đơn giá khảo sát và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. Ban hành kèm theo quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Đánh giá trung bình

0 / 5


Viết đánh giá

Phân tích đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
PDF

Về tác giả