Giáo Trình Vẽ Kỹ Thuật Xây Dựng

  1. Trang chủ
  2. Sách
  3. Kiến Trúc - Xây Dựng
  4. Giáo Trình Vẽ Kỹ Thuật Xây Dựng

Giáo Trình Vẽ Kỹ Thuật Xây DựngNguyễn Quang Cự
Nguyễn Mạnh Dũng
0
Gửi đánh giá

Giới thiệu - Giáo Trình Vẽ Kỹ Thuật Xây Dựng

Chia sẻ:

Thông tin sách

Giáo trình " Vẽ kỹ thuật xây dựng" này được dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập môn Vẽ kỷ thuật trong các trường Trung học kỷ thuật và Dạy nghề xây dựng. Các trường thuộc loại hình này sẽ đào tạo ra những cán bộ kỷ thuật hoặc công nhân làm việc trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

Đánh giá trung bình

0 / 5


Viết đánh giá

Phân tích đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
PDF