Kinh Phật Cho Người Mới Bắt Đầu

  1. Trang chủ
  2. Sách
  3. Văn hóa - Tôn Giáo
  4. Kinh Phật Cho Người Mới Bắt Đầu

Kinh Phật Cho Người Mới Bắt ĐầuNhiều tác giả
0
Gửi đánh giá

Giới thiệu - Kinh Phật Cho Người Mới Bắt Đầu

Chia sẻ:

Thông tin sách

Trong 45 năm thuyết pháp, đức Phật để lại cho đời một kho tàng kinh điển với hàng ngàn bài Kinh dài ngắn khác nhau. Mỗi bài kinh là một toa thuốc tâm linh, có khả năng trị lành các chứng bệnh khổ đau của kiếp người. Do bận rộn, người tại gia không thể đọc hết kinh sách minh triết của đức Phật. Quyển « Kinh Phật cho người mới bắt đầu » được tuyển dịch từ kho tàng kinh điển phong phú và vô giá của đức Phật, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu Phật pháp cho người mới bất đầu vào Chánh Đạo, gồm giới trẻ và những người bận rộn.
 

MỤC LỤC
Thay lời tựa

PHẦN DẪN NHẬP

1. Nguyện hương

2. Đảnh lễ Tam bảo

3. Tán hương

4. Tán dương giáo pháp

PHẦN CHÁNH KINH

1. Kinh chuyển pháp luân

2. Kinh người áo trắng

3. Kinh phước đức

4. Kinh thiện sinh

5. Kinh tránh xa các cánh cửa bại vong

6. Kinh nhân quả đạo đức

7. Kinh bốn ân lớn

8. Kinh thực tập vô ngã

9. Kinh bốn pháp quán niệm

10. Kinh bảy cách dứt trừ khổ đau

PHẦN HỒI HƯỚNG

1. Bát-nhã Tâm kinh

2. Niệm Phật

3. Năm điều quán tưởng

4. Quán chiếu thực tại

5. Sám quy nguyện

6. Hồi hướng công đức

7. Lời nguyện cuối

8. Đảnh lễ Ba ngôi báu

Đánh giá trung bình

0 / 5


Viết đánh giá

Phân tích đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
PDF