Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 5) - Nhà Trần Thắng Giặc Nguyên Mông

  1. Trang chủ
  2. Sách
  3. Lịch Sử - Chính Trị
  4. Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 5) - Nhà Trần Thắng Giặc Nguyên Mông

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 5) - Nhà Trần Thắng Giặc Nguyên MôngTrần Bạch Đằng
0
Gửi đánh giá

Giới thiệu - Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 5) - Nhà Trần Thắng Giặc Nguyên Mông

Chia sẻ:

Thông tin sách

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh là nỗ lực đáng trân trọng của tác giả nhằm phản ánh đất nước và con người Việt Nam theo đúng tiến trình lịch sử với không gian, văn hóa, y phục, tính cách phù hợp với từng thời kỳ, triều đại cụ thể. Bộ sách gồm nhiều tập, mỗi tập viết về thời kỳ hay một nhân vật, một vấn đề tiêu biểu của thời kỳ đó.

Tập 5 giới thiệu về cuộc kháng chiến 3 lần chống quân Nguyên - Mông của nhà Trần - những trang sử vẻ vang và hào hùng của dân tộc.

Đánh giá trung bình

0 / 5


Viết đánh giá

Phân tích đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
PDF