Luật Thương Mại

  1. Trang chủ
  2. Sách
  3. Thư Viện Pháp Luật
  4. Luật Thương Mại

Luật Thương MạiQuốc Hội Việt Nam
0
Gửi đánh giá

Giới thiệu - Luật Thương Mại

Chia sẻ:

Thông tin sách

Ngày 14/6/2005, Quốc hội ban hành Luật Thương mại số 36/2005/QH11, áp dụng đối với các cá nhân hoạt động thường xuyên, độc lập; Các thương nhân hoạt động thương mại; Các tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan tới thương mại

Đánh giá trung bình

0 / 5


Viết đánh giá

Phân tích đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
PDF