Người Trung Quốc Xấu Xí

  1. Trang chủ
  2. Sách
  3. Lịch Sử - Chính Trị
  4. Người Trung Quốc Xấu Xí

Người Trung Quốc Xấu XíBá Dương
0
Gửi đánh giá

Giới thiệu - Người Trung Quốc Xấu Xí

Chia sẻ:

Thông tin sách

Quyển sách này tuy được viết và xuất bản ban đầu ở Đài Loan, tuy có một cái nhìn độc đáo về văn hóa và các chế độ chính trị Trung Quốc, đặc biệt chỉ trích những phong trào Phản hữu, Cách mạng Văn hóa,v.v...và cả Mao Trạch Đông

Đánh giá trung bình

0 / 5


Viết đánh giá

Phân tích đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Về tác giả