Quảng Cáo Thoái Vị Và Pr Lên Ngôi

  1. Trang chủ
  2. Sách
  3. Marketing - Bán hàng
  4. Quảng Cáo Thoái Vị Và Pr Lên Ngôi

Quảng Cáo Thoái Vị Và Pr Lên NgôiAl Ries
Laura Ries
0
Gửi đánh giá

Giới thiệu - Quảng Cáo Thoái Vị Và Pr Lên Ngôi

Chia sẻ:

Thông tin sách

Quảng cáo là sự kế tục của PR bằng phương tiện khác và chỉ nên được bắt đầu sau khi chương trình PR đã hoàn thành được mục tiêu. Hơn thế nữa, đề tài của chương trình quảng cáo cần phải lập lại những nhận thức đã được hình thành trong đầu khách hàng tiềm năng do chương trình PR tạo ra.
Cuốn sách Quảng Cáo Thoái Vị & PR Lên Ngôi gồm 5 phần:
Phần một: Sự thoái vị của quảng cáo.
Phần hai: Sự lên ngôi của PR.
Phần ba: Một vai trò mới cho quảng cáo.
Phần bốn: Sự khác nhau giữa quảng cáo và PR.
Phần năm: Tái bút

Đánh giá trung bình

0 / 5


Viết đánh giá

Phân tích đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%