Sống 24 giờ một ngày

  1. Trang chủ
  2. Sách
  3. Tâm Lý - Kỹ Năng Sống
  4. Sống 24 giờ một ngày

Sống 24 giờ một ngàyArnold Bennett
0
Gửi đánh giá

Giới thiệu - Sống 24 giờ một ngày

Chia sẻ:

Thông tin sách

Sách rất mỏng, chỉ năm sáu chục trang mà Dale Carnegie, tác giả cuốn “Đắc nhân tâm”, coi là quý như vàng, khuyên tất cả các học sinh của ông đi đâu cũng nên mang theo trong túi để hễ có rảnh vài phút thì mở ra đọc.

Đánh giá trung bình

0 / 5


Viết đánh giá

Phân tích đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Về tác giả