Thần Người và Đất Việt

  1. Trang chủ
  2. Sách
  3. Lịch Sử - Chính Trị
  4. Thần Người và Đất Việt

Thần Người và Đất ViệtTạ Chí Đại Tường
0
Gửi đánh giá

Giới thiệu - Thần Người và Đất Việt

Chia sẻ:

Thông tin sách

Chuyên khảo Thần, người và đất Việt trình bày sự hình thành và biến chuyển của các hệ thống thần linh của người Việt từ cổ đại tới cận đại, từ hệ thống các nhiên thần (các thần cây, đá; các thần sông nước) đến các nhân thần sơ khai, tiếp đó là các hệ thần mới, nảy sinh do tiến trình hình thành thể chế quân chủ tập quyền, đồng thời do sự giao lưu với tín ngưỡng và tôn giáo của các dân tộc phương Bắc và phương Nam trong tiến trình lịch sử của cộng đồng Việt.

Đánh giá trung bình

0 / 5


Viết đánh giá

Phân tích đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%