Thiết Kế Cầu Treo Dây Võng

  1. Trang chủ
  2. Sách
  3. Kiến Trúc - Xây Dựng
  4. Thiết Kế Cầu Treo Dây Võng

Thiết Kế Cầu Treo Dây VõngNguyễn Viết Trung
Hoàng Hà
0
Gửi đánh giá

Giới thiệu - Thiết Kế Cầu Treo Dây Võng

Chia sẻ:

Thông tin sách

Chương 1: Cơ sở thiết kế cầu treo dây võng

Chương 2: Thiết kế sơ bộ cầu treo dây võng

Chương 3: Phân tích, tính toán kết cấu cầu treo dây võng

Chương 4: Bài toán động học cầu treo dây võng

Chương 5: Kiểm tra hư hỏng cầu treo dây võng

Phụ lục 1: Tính cầu treo theo sơ đồ biến động

Phụ lục 2: Chương trình pascal

Đánh giá trung bình

0 / 5


Viết đánh giá

Phân tích đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
PDF