Thiết Kế Cống Và Cầu Nhỏ Trên Đường Ô Tô

  1. Trang chủ
  2. Sách
  3. Kiến Trúc - Xây Dựng
  4. Thiết Kế Cống Và Cầu Nhỏ Trên Đường Ô Tô

Thiết Kế Cống Và Cầu Nhỏ Trên Đường Ô TôNguyễn Quang Chiêu
Trần Tuấn Hiệp
0
Gửi đánh giá

Giới thiệu - Thiết Kế Cống Và Cầu Nhỏ Trên Đường Ô Tô

Chia sẻ:

Thông tin sách

1. Khảo sát cầu nhỏ và cống
2. Tính toán lưu lượng
3. Phân loại cống, chọn kiểu cống và bố trí cống
4. Tính toán thủy lực cống, cầu nhỏ
5. Thiết kế kết cấu cống
6. Tính toán kết cấu cầu bản mố nhẹ
7. Các phụ lục

Đánh giá trung bình

0 / 5


Viết đánh giá

Phân tích đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
PDF