Thiết Kế Đường Ô Tô : Công Trình Vượt Sông - Tập 3

  1. Trang chủ
  2. Sách
  3. Kiến Trúc - Xây Dựng
  4. Thiết Kế Đường Ô Tô : Công Trình Vượt Sông - Tập 3

Thiết Kế Đường Ô Tô : Công Trình Vượt Sông - Tập 3Nguyễn Xuân Trục
0
Gửi đánh giá

Giới thiệu - Thiết Kế Đường Ô Tô : Công Trình Vượt Sông - Tập 3

Chia sẻ:

Thông tin sách

Tóm tắt:

Phần 1: Công trình vượt qua sông lớn và vừa

hương 1: Khái niệm chung về công trình vượt qua sông lớn và vừa

Chương 2: Tính toán thủy văn trong thiết kế cầu

Chương 3: Xác định khẩn độ cần và xói chung dưới cầu

Chương 4: Xác định xói cục bộ trụ cầu và biện pháp chống xói cục bộ

Chương 5: Tính toán thủy lực cầu vượt sông

Chương 6: Thiết kế các công trình trong khu vực cầu vượt sông

Chương 7: Khảo sát đo đạt thủy văn tại vị trí cầu vượt sông

Phần 2: Công trình vượt qua sông nhỏ

Chương 8: Khái niệm chung về công trình vượt qua sông nhỏ

Chương 9: Xác định lưu lượng từ lưu vực nhỏ

Chương 10: Tính toán các công trình vượt qua sông nhỏ

Phần phụ lục

Đánh giá trung bình

0 / 5


Viết đánh giá

Phân tích đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
PDF