Thiết Kế Đường Ô Tô : Tập 2

  1. Trang chủ
  2. Sách
  3. Kiến Trúc - Xây Dựng
  4. Thiết Kế Đường Ô Tô : Tập 2

Thiết Kế Đường Ô Tô : Tập 2Dương Ngọc Hải
Nguyễn Xuân Trục
0
Gửi đánh giá

Giới thiệu - Thiết Kế Đường Ô Tô : Tập 2

Chia sẻ:

Thông tin sách

Chương 8: Thiết kế nền đường

Chương 9: Chế độ thủy nhiệt của nền đường và các biện pháp thiết kế bảo đảm ổn định cường độ của nền đường

Chương 10: Cấu tạo áo đường

Chương 11: Tính toán cường độ (bề dầy) áo đường mềm

Chương 12: Tính toán thiết kế áo đường cứng

Chương 13: Thiết kế và tính toán hệ thống thoát nước mặt và thoát nước ngầm

Chương 14: Khảo sát thủy văn phụ vụ thiết kế nềm đường và công trình thoát nước mặt

Phần phụ lục

Đánh giá trung bình

0 / 5


Viết đánh giá

Phân tích đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
PDF