Việt Nam Sử Lược

  1. Trang chủ
  2. Sách
  3. Lịch Sử - Chính Trị
  4. Việt Nam Sử Lược

Việt Nam Sử LượcTrần Trọng Kim
0
Gửi đánh giá

Giới thiệu - Việt Nam Sử Lược

Chia sẻ:

Thông tin sách

Tác phẩm này là cuốn sách lịch sử Việt Nam đầu tiên viết bằng chữ quốc ngữ, hệ thống lại toàn bộ lịch sử nước Việt (cho đến thời Pháp thuộc) và được đánh giá là một trong những cuốn sách sử Việt Nam có phong cách ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu. Sách được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1921 và được tái bản rất nhiều lần, có lúc đã được dùng làm sách giáo khoa tại miền Nam trước năm 1975.

Đánh giá trung bình

0 / 5


Viết đánh giá

Phân tích đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%