Việt Sử Toàn Thư

  1. Trang chủ
  2. Sách
  3. Lịch Sử - Chính Trị
  4. Việt Sử Toàn Thư

Việt Sử Toàn ThưPhạm Văn Sơn
0
Gửi đánh giá

Giới thiệu - Việt Sử Toàn Thư

Chia sẻ:

Thông tin sách

Việt Sử Toàn Thư là tên của 1 quyển sách về Lịch sử Việt Nam do sử gia Phạm Văn Sơn biên soạn năm 1960. Theo Phạm Văn Sơn thì ông "hy vọng tác phẩm này sẽ hợp với nhu cầu của tình thế một phần nào, góp được ít nhiều công quả cần thiết cho sự phát triển và xây dựng văn học của nước nhà trong giai đoạn mới của lịch sử"

Đánh giá trung bình

0 / 5


Viết đánh giá

Phân tích đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Về tác giả