Vũ Trung Tùy Bút

 1. Trang chủ
 2. Sách
 3. Hồi Ký - Tuỳ Bút
 4. Vũ Trung Tùy Bút

Vũ Trung Tùy BútPhạm Đình Hổ
0
Gửi đánh giá

"Vũ Trung Tùy Bút" nghĩa là tùy bút trong mưa, của danh sĩ Phạm Đình Hổ, là một tập truyện bằng chữ Hán.

Chia sẻ:

Thông tin sách

"Vũ Trung Tùy Bút" được viết khoảng thời Lê mạt Nguyễn sơ, ghi lại nhiều sự việc xảy ra vào cuối đời Lê và đời Tây Sơn.

Tuy Phạm Đình Hổ gọi tác phẩm của mình là tùy bút, nhưng nó không phải được viết theo lối tùy bút bây giờ, mà với nghĩa nôm na là "muốn viết cái gì thì viết, không cần hệ thống, kết cấu và mạch lạc" và trong 90 (tính luôn bài Tự thuật) truyện dài - ngắn, cũng không được tác giả sắp xếp theo thể loại cụ thể. Theo Dương Quảng Hàm có thể phân ra làm bảy loại sau:

 • Tiểu truyện các bậc danh nhân: Phạm Ngũ Lão, Lý Đạo Tái, Truyện vua Lê Lợi, Đoàn Thượng...
 • Ghi chép các cuộc du lãm, những nơi thắng cảnh: Cảnh chùa Sơn Tây, Đền Đế Thích...
 • Ghi chép các việc xảy ra ở cuối đời Lê: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh, Cuộc bình văn trong nhà Giám...
 • Khảo cứu về duyên cách, địa lý: Thay đổi địa danh, Xứ Hải Dương, Xứ Đường An, Tên làng Châu Khê...
 • Khảo về phong tục: Hoa thảo, Cách uống chè, Nón đội, Mẹo lừa, Trộm cắp, Thần trẻ con, Tệ tục, Thần hổ...
 • Khảo về học thuật: Học thuật, Lối chữ viết, Bàn về âm nhạc, Các thể văn...
 • Khảo về lễ nghi: Lễ tế giao, Lễ nhà miếu, Lễ sách phong...
 • Khảo cứu về điển lệ: Khoa cử, Phép thi, Quan chức...

Trong Lời Bạt viết năm 1989, Nguyễn Lộc chỉ phân ra làm bốn loại, đó là:

 • Ghi chép những việc xảy ra trong xã hội lúc bấy giờ, từ việc trong phủ chúa.
 • Bàn về các thứ: Lễ, tệ tục, thi cử, phong tục, âm nhạc, chữ viết.
 • Viết về các nhân vật lịch sử, di tích lịch sử.
 • Một số sự việc linh tinh khác.

Trong Từ điển Văn học (bộ mới) xuất bản năm 2004, Nguyễn Phương Chi cũng phân ra bốn loại, nhưng khác hơn trên, đó là:

 • Một, phần lớn sách dành cho các bài nghiên cứu phong tục và các biến thiên của nó qua các thời đại. Ở phần này, tác giả phê phán việc thờ cúng nhảm nhí, cũng như nhiều hủ tục cưới xin, ma chay, đình đám khác.
 • Hai, một số mẩu ký sự hồi ức, cố sự, trực tiếp phản ánh sinh hoạt xã hội nhiều rối ren, biến động ở xã hội Đàng Ngoài thời Lê mạt.
 • Ba, một số truyện miêu tả và thưởng ngoạn thiên nhiên với con mắt nhà nghệ sĩ. Và qua đó, tác giả gửi gắm những tình cảm sâu nặng đối với quê hương.
 • Bốn, một số bài dành để phân tích một số hiện tượng, đặc điểm cùng sự phát triển của các thể tài văn học Việt Nam.

Đánh giá trung bình

0 / 5


Viết đánh giá

Phân tích đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Về tác giả

Phạm Đình Hổ

Phạm Đình Hổ (chữ Hán: 范廷琥, 1768 - 1839), tự Tùng Niên (松年), Bỉnh Trực (秉直), bút hiệu Đông Dã Tiều (東野樵), biệt hiệu Chiêu Hổ tiên sinh (昭琥先生), là một danh sĩ sống ở giai đoạn cuối thế kỷ XVIII và đầu thế kỷ XIX.