Sống 24 giờ một ngày

  1. Trang chủ
  2. Thể Loại Sách
  3. Tâm Lý - Kỹ Năng Sống
  4. Sống 24 giờ một ngày
Sống 24 giờ một ngày

Sống 24 giờ một ngàyTác giả: Arnold Bennett

Giới thiệu - Sống 24 giờ một ngày


Sách rất mỏng, chỉ năm sáu chục trang mà Dale Carnegie, tác giả cuốn “Đắc nhân tâm”, coi là quý như vàng, khuyên tất cả các học sinh của ông đi đâu cũng nên mang theo trong túi để hễ có rảnh vài phút thì mở ra đọc.