Hữu Mai

  1. Trang chủ
  2. Danh sách tác giả
  3. Hữu Mai
Hữu Mai

Số cuốn sách: 1

Hữu Mai là nhà văn mang áo lính bởi ngay từ năm 19 tuổi khi rời ghế nhà trường thì ông đã sống trong khí thế của cách mạng tháng Tám. Như một lẽ tự nhiên, nhà văn mang trong mình lòng nhiệt huyết và sự hồ hởi tham gia kháng chiến chống giặc. Ông gia nhập đội tự vệ thành năm 1964 ở Hà Nội rồi vào bộ đội chủ lực, ở đó Hữu Mai giữ trách nhiệm phụ trách tờ báo Quân Tiên phong của Đại đoàn 308. Trong thời gian này, nhà văn tranh thủ viết nhiều về các bài bích báo của trung đội và đại đội. Đây được xem là nền tảng để sau này Hữu Mai có thể viết văn một cách chuyên nghiệp hơn.