Joe Navarro

  1. Trang chủ
  2. Danh sách tác giả
  3. Joe Navarro
Joe Navarro

Số cuốn sách: 1

Joe Navarro sinh năm 1953, là một tác giả người Mỹ gốc Cuba, diễn giả trước công chúng, cựu đặc vụ và giám sát FBI . Ông hoạt động chuyên trong lĩnh vực truyền thông phi ngôn ngữ và ngôn ngữ cơ thể. Đồng thời, Joe Navarro cũng là tác giả của nhiều cuốn sách như Personalities Nguy Hiểm, Louder Than Words, Ba Phút Để Doomsday...