Shimpei Murakami

  1. Trang chủ
  2. Danh sách tác giả
  3. Shimpei Murakami
Shimpei Murakami

Số cuốn sách: 1

Shimpei Murakami kêu gọi người nông dân chuyển hướng canh tác hóa học sang canh tác thuận tự nhiên. Ông từng đi và quan sát thực tế tại nhiều vùng nhiệt đới như Bangladesh, Nhật Bản… để đúc kết ra những kiến thức bổ ích về nông nghiệp sinh thái.