Nguyễn Quang Lập

  1. Trang chủ
  2. Danh sách tác giả
  3. Nguyễn Quang Lập
Nguyễn Quang Lập

Số cuốn sách: 1

Nguyễn Quang Lập sinh ngày 30 tháng 4 năm 1956, là một nhà văn, nhà viết kịch, nhà biên kịch điện ảnh của Việt Nam. Ông có một blog tên là Quê Choa, và thường tự nhận là Bọ Lập. Với các tác phẩm nổi bật như Những Mảnh Đời Đen Trắng, Tình Cát...