Roy Garn

Số cuốn sách: 1

Cho đến ngày hôm nay, mọi thông tin về tác giả đều được giữ kín và chưa từng được tiết lộ trên mạng Internet.