Thomas L. Friedman

  1. Trang chủ
  2. Danh sách tác giả
  3. Thomas L. Friedman
Thomas L. Friedman

Số cuốn sách: 2

Thomas L. Friedman trở thành người phụ trách chuyên mục đối ngoại của tờ báo Op-Ed vào năm 1995. Ông tham gia tờ báo này vào năm 1981, sau đó ông giữ chức vụ trưởng văn phòng Beirut năm 1982, trưởng văn phòng Jerusalem năm 1984, và sau đó ở Washington với tư cách phóng viên ngoại giao tại 1989, và sau đó là phóng viên Nhà Trắng và phóng viên kinh tế. Ông cũng đã được trao Giải thưởng Pulitzer năm 1983 cho báo cáo quốc tế (của Lebanon) và Giải thưởng Pulitzer năm 1988 cho báo cáo quốc tế (của Israel). Ông cũng giành được giải thưởng Pulitzer năm 2002 về bình luận.