Brian L. Weiss

  1. Trang chủ
  2. Danh sách tác giả
  3. Brian L. Weiss
Brian L. Weiss

Số cuốn sách: 5

Bác sĩ Brian Weiss sinh ngày 6/11/1944 tại Bang New York, Mỹ. Ông là Bác sĩ tâm thần nổi tiếng về nghiên cứu luân hồi và sự tồn tại của linh hồn con người sau khi chết. Bác sĩ Brian Weiss trở thành người đứng đầu về tâm thần học tại Trung tâm Y tế Mount Sinai ở Miami, Florida và được xếp hạng nổi tiếng thứ 86806 trên thế giới và thứ 191 trong danh sách Bác sĩ nổi tiếng.