Camilo Cruz

  1. Trang chủ
  2. Danh sách tác giả
  3. Camilo Cruz
Camilo Cruz

Số cuốn sách: 1

Camilo Cruz, PhD, là một nhà đào tạo doanh nghiệp, nhà chiến lược cuộc đời và là một diễn giả nổi tiếng. Trong số những công ty khách hàng nổi tiếng của ông có cả Goodyear, AT&T, 3M, Warner Lambert, Bell Labs, Coca-cola, và Motorola.Với những buổi hội thảo đặc sắc của mình, tiến sĩ Cruz vẫn luôn thu hút được đông đảo khán giả và người ta bàn luận về chúng trên khắp thế giới. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách, trong đó "Ngày Xưa Có Một Con Bò" đã được dịch ra 10 thứ tiếng.