Daniel Coyle

  1. Trang chủ
  2. Danh sách tác giả
  3. Daniel Coyle
Daniel Coyle

Số cuốn sách: 1

Daniel Coyle là tác giả bán chạy nhất của Thời báo New York của The Talent Code, The Little Book of Talent, Cuộc đua bí mật (đồng tác giả với Tyler Hamilton) , Hardball: A Season in Projects và các sách khác. Người chiến thắng (cùng với Hamilton) của Giải thưởng Sách thể thao của năm 2012 của William Hill, anh cũng là một biên tập viên đóng góp cho Tạp chí Bên ngoài và làm cố vấn đặc biệt cho Người da đỏ Cleveland.