David Shenk

  1. Trang chủ
  2. Danh sách tác giả
  3. David Shenk
David Shenk

Số cuốn sách: 1

David Shenk là một nhà văn, giảng viên và nhà làm phim người Mỹ. Ông là tác giả của năm cuốn sách bestseller, bao gồm The Forgetting, Data Smog và gần đây nhất là The Immortal Game. Ngoài cương vị nhà văn, ông còn là phóng viên của TheAtlantic.com với nhiều đóng góp cho National Geographic, Slate, The New York Times, Gourmet, Harper’s, The New Yorker, NPR, và PBS.