Dennis Norwood

  1. Trang chủ
  2. Danh sách tác giả
  3. Dennis Norwood
Dennis Norwood

Số cuốn sách: 1

Dennis Norwood nhà kinh doanh đầy kinh nghiệm và là những chuyên gia hàng đầu của công ty Admiral Markets, Ltd. Ông đã trực tiếp đào tạo hàng trăm khóa học Ngoại hối, cơ bản cũng như chuyên sâu và hiện vẫn đang vận dụng những hiểu biết tích lũy được của mình để giao dịch trên thị trường.