F. A. Hayek

  1. Trang chủ
  2. Danh sách tác giả
  3. F. A. Hayek
F. A. Hayek

Số cuốn sách: 2

F. A. Hayek sinh năm 1899, giáo sư tại London School of Economics ở Anh từ 1931. Ông là người luôn hướng về chủ nghĩa tự do chính yếu do ảnh hưởng của Ludwig von Mises mà ông tách rời một ít sau đó. Trong những năm 1930, vị thế của ông suy sụp đáng kể do sự thành công của Keynes. Năm 1974, Hayek chia giải Nobel kinh tế với Gunnar Myrdal. Trong những 1970 và 1980, tác phẩm của ông được phát hiện lại bởi những người tự do cực đoan ở bên Mỹ cũng như tại Pháp bởi nhóm "những nhà kinh tế mới". Ông mất ngày 23-3-1992.