Fukuzawa Yukichi

  1. Trang chủ
  2. Danh sách tác giả
  3. Fukuzawa Yukichi
Fukuzawa Yukichi

Số cuốn sách: 1

Fukuzawa Yukichi sinh năm 1934 trong một gia đình võ sĩ cấp thấp ở Nakatsu. Ông là nhà tư tưởng có ảnh hưởng sâu rộng nhất đối với xã hội Nhật Bản thời cận đại. Người Nhật tôn vinh ông là "Voltaire của Nhật Bản", không chỉ vì tính triệt để và tầm mức vượt trội trong tư tưởng của ông, mà còn vì cũng như danh nhân người Pháp, Fukuzawa Yukichi cùng những người đồng chí của mình là những người khai sáng Tinh thần quốc dân Nhật Bản, đem lại linh hồn, động lực và sự hậu thuẫn tinh thần cho công cuộc Duy tân của chính phủ Minh Trị. Những tác phẩm của ông dù viết hơn một thế kỷ trước vẫn được người Nhật Bản ngày nay hết lòng ngưỡng mộ.