Masanobu Fukuoka

  1. Trang chủ
  2. Danh sách tác giả
  3. Masanobu Fukuoka
Masanobu Fukuoka

Số cuốn sách: 2

Gọi tác giả Masanobu Fukuoka là người nông dân vĩ đại nhất hành tinh cũng không có gì là lạm dụng từ ngữ. Ông là người đạt đến cảnh giới vô vi trong nông nghiệp và là vị sư tổ của nông nghiệp tự nhiên.