Mihiro Matsuda

  1. Trang chủ
  2. Danh sách tác giả
  3. Mihiro Matsuda
Mihiro Matsuda

Số cuốn sách: 1

Ông Mihiro Matsuda là người sáng lập ra phương pháp SHITSUMON. Anh ấy nhận ra rằng câu hỏi có sức mạnh, và tùy thuộc vào cách diễn đạt câu hỏi và tư duy của bạn khi đặt câu hỏi, câu trả lời sẽ khác nhau. Đây cũng là phương pháp có khả năng mở khóa nhận thức cá nhân cũng như cung cấp nguồn cảm hứng để dẫn đến trạng thái động lực.