Ngô Tất Thắng

  1. Trang chủ
  2. Danh sách tác giả
  3. Ngô Tất Thắng
Ngô Tất Thắng

Số cuốn sách: 1

Ngô Tất Thắng vốn là một nhà báo của tập báo Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhưng tác giả đã hy sinh sau một đợt phục kích của địch, khi nhận nhiệm vụ làm phóng viên chiến trường, theo bộ đội ta vào chiến trường Campuchia để giúp nước bạn thoát nạn diệt chủng. Ông có rất nhiều các tác phẩm nổi tiếng viết về những tháng ngày chống đế quốc giành độc lập của dân tộc ta.