Ngô Tất Tố

  1. Trang chủ
  2. Danh sách tác giả
  3. Ngô Tất Tố
Ngô Tất Tố

Số cuốn sách: 3

Nhà văn Ngô Tất Tố (còn có các bút danh khác như Lộc Hà, Phó Chi, Thôn Dân, Khẩu Thiết Nhi, Xứ Tố, Lộc Đình, Thục Điểu, Tuệ Nhỡn, Đạm Hiên, Thuyết Hải, Hy Từ, Xuân Trào...) sinh năm 1894 tại quê gốc là làng Lộc Hà, Tử Sơn, Bắc Ninh (nay là xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội). Ông là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước cách mạng, Ngô Tất Tố làm rất nhiều nghề như dạy học, bốc thuốc, làm báo, viết văn; từng cộng tác với nhiều tờ báo như An Nam tạp chí, Đông Pháp thời báo, Thần Chung, Phổ Thông, Đông Dương, Công Dân, Hải Phòng tuần báo, Hà Nội Tân Văn, Thực Nghiệp, Tương Lai, Thời Vụ, Con Ong, Việt Nữ, Tiểu Thuyết Thứ Ba. Cách mạng Tháng Tám, ông tham gia ủy ban Giải phóng xã (Lộc Hà). Năm 1946, Gia nhập Hội Văn hoá Cứu quốc và lên chiến khu Việt Bắc tham gia kháng chiến chống Pháp. Nhà văn từng là Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ Việt Bắc, hoạt động ở Sở thông tin khu XII, tham gia viết các báo như Cứu Quốc Khu XII, Thông Tin Khu XII, Tạp Chí Văn Nghệ Và Báo Cứu Quốc Trung Ương... và viết văn. Ông đã là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn nghệ Việt Nam (trong Đại hội Văn nghệ Toàn quốc lần thứ I - 1948). Ngô Tất Tố mất ngày 20 tháng 4 năm 1954 (tức 18-3 năm Giáp Ngọ) tại Yên Thế, Bắc Giang.