Nguyễn Công Hoan

  1. Trang chủ
  2. Danh sách tác giả
  3. Nguyễn Công Hoan
Nguyễn Công Hoan

Số cuốn sách: 2

Nguyễn Công Hoan sinh vào tháng 3 năm 1903 tại Hưng Yên và mất ở Hà Nội tháng 6 năm 1977, là một nhà văn và nhà báo kiêm thành viên của Hội Nhà văn Việt Nam. Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình có xuất thân Nho học nhưng lại bị thất thế tại làng Xuân Cầu. Ông bắt đầu sáng tác từ năm mười bảy tuổi, chủ yếu viết về đề tài phản ánh hiện thực xã hội với sở trường là bút pháp hiện thực trào phúng. Bàn tay tài năng Nguyễn Công Hoan đã hình thành nên một bức tranh sinh động về xã hội nửa thực dân nửa phong kiến tàn ác, đầy rẫy bất công và giả dối.