Nguyễn Danh Lam

  1. Trang chủ
  2. Danh sách tác giả
  3. Nguyễn Danh Lam
Nguyễn Danh Lam

Số cuốn sách: 1

Nguyễn Danh Lam sinh ngày 4/6/1972, nguyên quán Bắc Ninh. Tốt nghiệp Ðại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện làm biên tập viên tại báo Mực Tím - Khăn Quàng Ðỏ - Nhi Ðồng Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Danh Lam là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, và là Uỷ viên Ban Nhà văn trẻ Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam khóa 8. Một số tác phẩm tiêu biểu của tác giả như Tìm, Bến Vô Thường...