Peter Arnett

  1. Trang chủ
  2. Danh sách tác giả
  3. Peter Arnett
Peter Arnett

Số cuốn sách: 1

Peter Gregg Arnett (sinh ngày 13 tháng 11 năm 1934) là một nhà báo sinh ra ở New Zealand, giữ cả hai quốc tịch New Zealand và Hoa Kỳ. Ông được biết đến với tin tức về Chiến tranh Việt Nam và Chiến tranh vùng Vịnh. Ông đã được trao giải Pulitzer năm 1966.