Robin Sharma

  1. Trang chủ
  2. Danh sách tác giả
  3. Robin Sharma
Robin Sharma

Số cuốn sách: 2

Robin Sharma được mệnh danh là cố vấn trong việc lãnh đạo cá nhân và tổ chức hàng trên thế giới. Ông cũng là người sáng lập Tập đoàn Sharma Leadership International, công ty tư vấn chuyên giúp các tổ chức phát triển những nhân viên Lãnh Đạo Không Chức Danh, phần lớn khách hàng của ông thuộc nhiều doanh nghiệp trong danh sách Fortune 500, điển hình như Microsoft, IBM, Nike, Unilever... và những tổ chức khác như Đại học Yale hay YPO.