Roland Barthes

  1. Trang chủ
  2. Danh sách tác giả
  3. Roland Barthes
Roland Barthes

Số cuốn sách: 1

Roland Barthes, tên đầy đủ là Roland Gérard Barthes, (sinh ngày 12 tháng 11 năm 1915, Cherbourg, Pháp - mất ngày 25 tháng 3 năm 1980, Paris), nhà tiểu luận và nhà phê bình văn học và xã hội người Pháp có các bài viết về ký hiệu học, nghiên cứu chính thức về các ký hiệu và dấu hiệu đi tiên phong bởi Ferdinand de Saussure , đã giúp thiết lập chủ nghĩa cấu trúc và Chủ nghĩa phê bình mới như những phong trào trí thức hàng đầu. Công trình của Barthes mở rộng trên nhiều lĩnh vực và ông đã ảnh hưởng đến sự phát triển của các trường phái lý thuyết bao gồm chủ nghĩa cấu trúc , ký hiệu học, chủ nghĩa hiện sinh , chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa hậu cấu trúc . Chủ nghĩa xuyên suốt các tác phẩm của Barthes là chủ nghĩa quân bình cấp tiến. Trong thời kỳ trước đó, theo chủ nghĩa Marx, Barthes đã phê phán điều mà ông coi là ngụy biện của văn hóa tư sản, việc tư bản chiếm đoạt các dấu hiệu để tạo ra ảo tưởng về một ý nghĩa ổn định, cố định.