ThS. Lê Nhất Phương Hồng

  1. Trang chủ
  2. Danh sách tác giả
  3. ThS. Lê Nhất Phương Hồng
ThS. Lê Nhất Phương Hồng
Lê Nhất Phương Hồng tốt nghiệp Thạc sĩ Công nghệ - Thiết kế và Quản trị Hệ thống doanh nghiệp, đại học Swinburne (Australia) vào năm 2008. Bà sáng lập chuyên trang kiến thức nuôi con sữa mẹ Betibuti vào tháng 6/2013 và Hội Sữa Mẹ (Bé Tí Bú Ti) vào tháng 10/2013. Lê Nhất Phương Hồng cũng từng viết một cuốn sách với tên gọi "68 Ngộ Nhận Và Giác ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ - Sai Và Khó, Đúng Và Dễ".