Tony Buzan

  1. Trang chủ
  2. Danh sách tác giả
  3. Tony Buzan
Tony Buzan

Số cuốn sách: 1

Tony Buzan là nhà phát minh bản đồ tư duy nổi tiếng thế giới và là tác giả bán chạy hàng triệu bản của Head First, Head Strong và The Mind Map Book. Ông xuất hiện thường xuyên trên truyền hình và các buổi diễn thuyết khắp thế giới. Tác phẩm của ông đã được xuất bản trên 100 quốc gia và 30 ngôn ngữ.