TS Michael Duff Newton

  1. Trang chủ
  2. Danh sách tác giả
  3. TS Michael Duff Newton
TS Michael Duff Newton

Số cuốn sách: 1

Michael Newton, Tiến sĩ, sinh năm 1931, có bằng Tiến sĩ Tâm lý học Tư vấn, là một Thạc sĩ Thôi miên được chứng nhận và là thành viên của Hiệp hội Tư vấn Hoa Kỳ. Ông cũng là giảng viên của các tổ chức giáo dục đại học với tư cách là một giáo viên trong khi hoạt động trong lĩnh vực hành nghề tư nhân ở Los Angeles. Trong nhiều năm, Tiến sĩ Newton đã phát triển các kỹ thuật hồi quy tuổi chuyên sâu của riêng mình để đưa các đối tượng thôi miên vượt ra khỏi ký ức tiền kiếp của họ một cách hiệu quả để có trải nghiệm tâm hồn ý nghĩa hơn giữa cuộc đời. Ông được coi là người đi tiên phong trong việc hé mở những bí ẩn về cuộc sống sau khi chết thông qua việc sử dụng thuật thôi miên tâm linh hồi quy. Bây giờ anh ấy đào tạo các nhà thôi miên cao cấp khác về kỹ thuật của mình.